Få i publiken vid fullmäktiges sammanträden

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde hade vi som i de
flesta fall en liten publik, vilket inte är konstigt eftersom debatterna nästan
alltid handlar om det som varit och mycket sällan är framåtsyftande.
Här får moderaterna ta på sig ett stort ansvar eftersom dom oftast tittar
i backspegeln och sällan framåt.
Vid måndagens sammanträde var det den personalpolitiska redovisningen
som vållade den längsta debatten.
Sysselsättningsgraden för våra tillsvidareanställda är 87 %.
Vi är politiskt överens om att alla som önskar heltid skall på sikt få det.
De kommuner som bäst lyckats med detta är de som har infört delade turer.
Fack och arbetsgivare är i vår kommun är överens om, att det skall vi ej ha.
För att lyckas krävs även en flexibilitet från de anställda och acceptera
att arbeta inom mer än en avdelning. Om inte så blir fallet dröjer det längre
tid innan vi når målsättning om heltid åt alla, som så önskar, kan infrias.

Trogna C-medlemmar i Åstorp

I dag fick jag brev från Centerpartiets medlemsredovisning , som visade att 77 av våra 79
medlemmar betalt medlemsavgiften för 2013. Det ser jag som ett bevis på att våra medlemmar
ger sitt parti godkänt.
Dessutom tror jag att de två som resterar kommer att betala även för detta år.
 Lokalt står vi starka men vi hoppas, att våra opinionssiffror för hela landet skall lyfta.
 

Informationsmöte om Kärreberga stugbys avloppsfråga

I går var det informationsmöte om utbyggnaden av spillvattenledningarna i Kärreberga stugby.
Mötet var välbesökt. Det kom 150 personer. Vi var endast tre politiker. Det var kommunalrådet,
en moderat ks-ledamot och jag. Projektledaren från NSVA redovisade bra och pedagogiskt
om projektet och dess kostnader.
Medelkostnaden är beräknad till 133.000 kr. Efter informationen blev det  en bra frågestund.
 I denna påtalade den moderate politikern, att han hade inte fått någon information i förväg
och att politikerna borde fått ta ställning innan mötet. Kommunalrådet meddelade att stugägarna
varit lovade information så snart kostnadsbilden var klar. Efter mötet kom flera deltagare fram
och sa att det var bra att de fick chansen att lämna synpunkter innan politikerna bestämt sig.
Ärendet går nu till politisk handläggning.

Cykelklubben tar över vårt fönster

Centerpartiet har under en längre tid skyltat om våra aktiviteter i
SEB:s gamla fönster. Om kvällarna har fönstret varit tänt och bidragit
till att centrum gett ett levande intryck. Detta har  uppskattats av mänga
inte minst av handelsklubbens medlemmar.
Nu lämnar vi över fönstret till Åstorps Cykelklubb, som skall reklamera
om cykel-SM.
Vi tackar Balder för lånet av fönstret.

Teaterföreningen har återuppstått

Vi är några stycken, som anser att vi behöver en teaterförening även
i Åstorp. Detta för att Åstorpsborna skall få chansen att se teater och
också för att medverka till att kulturhuset Björnen får ett bredare
kulturutbud. Vi kommer att starta i augusti med Marianne Mörk
från Malmö Opera. Alla kommer väl ihåg Marianne från flera av
Fredriksdals bästa föreställningar.
Vi har valt en interrimstyrelse bestående av Ann-Louise Ekberg,
Anette Warming, Bodil Hellberg (sekr.), Göran Hassel, Hans-Ingvar
Jönsson (ordf.), Monica Wiksander, och Wolfgang Heu (kassör).

Förlikningssammanträde i Hovrätten

I tisdags var kommunsekreteraren Eva Bergdal och jag i Hovrätten i Malmö för en
förhandling om förlikning i ett ärende, där Åstorps kommun vunnit i Tingsrätten.
När vi kom in till domaren berättade han, att en som sa sig vara ledamot av
kommunstyrelsen i Åstorp sagt, att dagens förhandlingar inte kunde äga rum 
för att Åstorps representanter inte hade behörighet. Domaren svarade då,
att domstolen hade de behörighetshandlingar, som behövdes.
Gissar Ni på samma kommunstyrelseledamot, som jag?
Vem det än var så är det en handling, som skadar kommunens anseende.


RSS 2.0