Mindre krångel för kommunerna om gränsen för direktupphandling höjs

Vid måndagens kf ställdes en fråga om Vilka konsulter har upphandlats under 2013-vilka har
gjorts genom direkt inköp utan föregående upphandling?
Frågan ställdes man bakgrund av att frågeställaren var rädd att upphandlingsgränsen
270.964 kr  pr företag överskridits. Svaret var att den överskridits i något fall och att reglerna
skulle ses över.
Regeringe kommer att lägga ett förslag om höjda gränser.Sveriges kommuner och
landsting föreslår att gränserna höjs till 600.000 kr och för byggentreprenader till 1.200.000 kr.
Detta skulle minska administrationen och kommunerna istället kunna koncentrera sig på att
göra bra affärer.

Hamnar torrhamnen i Långeberga?

Vid gårdagens sammanträde med ks-arbetsutskott fick vi besked om,
att torrhamnen med all sannolikhet kommer att hamna i Långeberga.
Kommunchefen rapporterade att man nu skall utreda en torrhamns placering där.
En utredning som enligt min bedömning aldrig startats om man inte ansett,
att Långeberga förslaget är bättre för Helsingborgs hamn.
Tidigare utredningar har visat på att bästa placering var i Bjuv-Åstorp. Enligt min
bedömning var det förslaget olämpligt för Åstorps del. Vi har ont om industrimark
och vi har redan en stor andel logestik företag. Det skulle blivit en tuff miljö påverkan 
för  Åstorp. Långeberga placeringen är ett bättre förslag.

Nyvångskolan ligger i framkant !

 
På bilden ses Ann-Louise Ekberg, v.ordf. i Bildningsnämnden,
i samspråk med rektor  P-O Ganestam
I måndags besökte Ann-Louise Ekberg och jag  Nyvångsskolan.
Vi lyssnade på en grupp lågstadieelever, som hade högläsning            
Vi fick av rektorn besked om att man i Nyvång lägger stor vikt vid
läsningen, som utgör grunder för all utbildning
 
Nyvångskolan har även fått en ny  "multi arena" där det finns
möjlighet till flera olika sporter.

Grattis Josef Tott

Kommunen har nu fått en ny IT-chef. Den tidigare t.f. chefen Josef Tott har skött jobbet så bra,
att det blev han, som fick den utannonserade tjänsten som IT-chef.
Sen har vi även fått en informationsansvarig och det är Linda Haddemo med bl.a. erfarenhet
från motsvarande tjänst hos Skånepolisen.

RSS 2.0