SM i körning en publiksuccé


I går var jag vid ridhuset i Åstorp och såg på maratonavsnittet i SM i körning. Det var fart, fläkt och festligt med mycket folk. Alla tycktes trivas i det fina vädret.
Tävlingsmässigt är det intressant att två av Åstorps egna ekipage ligger bra till för att i dag ta hem segern i sina klasser.
Det är Cecilia Qvarnström i enbetsklassen och Tomas Eriksson i fyrspann.
Anders Lindberg, turist och företagsansvarig i Åstorps kommun, träffade jag på ute på banan. Vi var helt överens om att om ryttarföreningen skulle arrangera fler liknade arrangemang framöver borde förening, Åstorps företagarna
och kommunen tillsammans hjälpas åt med kringarrangemang och att marknadsföra tävlingen för att ännu bättre nå
ut med arrangemanget.

Det krävs förändringar i Åstorps kommunala organisation

Åstorps kommun har låtit en konsult, Axel Danielsson, utvärdera den kommunala organisation.Många av hans slutsatser
är sådana,  att det mesta stämmer överens med vad även jag tycker.
Danielsson påpekar att det inte finns några samordningsfördelar med att socialtjänsten och bygg och miljö är underställda gemensam förvaltningschef. Hans förslag är att bygg och möljö förvaltningen sammanläggs med verksamheten vid samhällsbyggnadskontoret. Detta är något som jag och många med mig tyckt sedan länge och jag stöttar därför förslaget.
Även hans förslag att lägga samman medborgarnämnden och hälso och omsorgsnämnden för att få en bättre kostnadsstyrning är nödvändigt för en förbättrad effektivitet.
Medborgarkontoret infördes 2007 och har en viktig funktion men skall enligt min uppfattning inte vara underställt medborgar-
förvaltningen utan kommunstyrelseförvaltningen.
De lämnade förslagen innebär en bättre och effektivare organisation och bör genomföras i början av 2010.

SM i körning i Åstorp invigdes i onsdags 26/8

SM i körning arrangeras i år av Åstorps ryttarförening. Tävlingarna pågår 27-30 augusti.
Invigningen skedde i går kväll (26/8). Åstorps Ryttarförenings ordförande hälsade deltagarna välkomna till SM-dagarna
Sedan blev det min tur, att på kommunens vägnar hälsa dem välkomna till Åstorp. I välkomsthälsningen framhöll jag att
 det i Åstorp finns ett stort hästintresse och att vi var stolta över Åstorps ryttarförening, som tar väl hand om båda
unga som lite äldre rid och kör intresserade. Föreningen har dessutom i många sammanhang visat att man klarar av att vara
en duktig arrangör, vilket jag hoppades skulle bli fallet även denna gång.
Alla önskades lycka till med tävlandet, men givetvis håller vi från Åstorp tummarna för våra egna kuskar.

Moderaterna och Kommunorganisationen

I dag 13/8 kan vi läsa i  HD/NST att moderaterna genom sin talesman Ulf G. Persson låter meddela att de är missnöjda med den utredning, som Axel Danielsson gjort om kommunens nuvarande organisation. Av texten framgår det emellertid inte att man är missnöjda utan endast att man ville även haft utrett bildningsnämndens organisation och framför allt var man missnöjd med att endast två från oppositionen fått lämna synpunkter till utredaren.
Nu har dock alla partier fått utredningen. Man har tid på sig till september och den kommer sedan att behandlas i de olika nämnderna och till sist kommer ett beslut tas i fullmäktige troligvis i slutet av detta år. Alla politiker kommer därmed få möjligheter att tycka till om förslaget till ny organisation.
Moderaterna tycker dessutom att utredarens slutsatser tyder på att det pågår ett slöseri med skattemedel.
 Så påstår inte utredaren utan han säger att den nuvarande organisationen inte är kostnadseffektiv.
När denna  organisationen beslöts 2006 föregicks den av en utredning där endast s och m deltog. Det var även dessa partier, som drev igenom förslaget och är därmed är ansvarariga för den dåliga effektiviteten.
 För centerpartiets del kommer vi att behandla utredningsförslaget vid vårt medlemsmöte den 25/8.

Vi har vunnit på bibehållen svensk krona

När Sverige folkomröstade om vi skulle ansluta oss till den europeiska valutaunionen och införa euron i Sverige var det många både fp-are, moderater och socialdemokrater, som argumenterade för. Dåvarande statsministern Göran Persson och även andra hotade med att Sverige skulle få en högre ränta än euro-länderna. Vi vet att det blev tvärtom Den svenska räntan har varit lägre.
Nu är det åter många, som är i farten och propagerar för ett svenskt införande av euron.
En som nyligen haft en insändare i HD/NST och propagerat för införandet  av euron är Åstorps lokala riksdagsledamot Margareta Pålsson. Hon åberopar igentligen inget sak skäl mer än att hon tror att Danmark kommer att införa euron.
Vad Margareta och andra som förespråkar, att vi skall gå med i den europeiska valutaunionen och därmed få en fast valutakurs
mot övriga euro-länder glömmer, är att många arbetstillfällen har kunnat bibehållas eller nyskapas tack vare, att den svenska kronan har fallit i värde. Tack vare det har Sverige aldrig haft så många turister som i år, tack vare det har danskar och norrmän aldrig handlat så mycket i Sverige som de gör nu och många tillverkande företag har funnit nya marknader tack vare kronans låga värde
Så för dagen ser jag fler nackdelar än fördelar med att Sverige ansluter sig till valutaunionen.


RSS 2.0