Sven Svederberg visade oss Ven


Sven Svederberg, tidigare chef för familjehälsan i Åstorp.
Numera bosatt på Ven, tog i lördags emot tjugotalet Åstorpsbor,
som han visade runt på ön. På bilden syns han på hamnbacken berätta om Vens historia.
Ven är verkligen värt ett besök med sin historia, natur och sevärdheter och har man då en guid
som Sven blir dagen givetvis hellyckad.
För oss centerpartister från Åstorp är det givetvis trevligt att vår tidigare familjeläkare är
v.ordf. i Landskrona Centerparti.
                      

                                                             

C besökte skolrestaurangen

I måndags hade Centern sitt medlemsmöte i skolrestaurangen på Björnekullaskolan,
Vi var i en matsal där många tidigare som elever i skolan suttit och ätit. Man konstaterade,
 att många förbättringar skett.
Kostchefen Ditte Sandström redogjorde för sin verksamhet, där man dagligen producerade
2800 porttioner mat varav äldreomsorgen får 220.
Köket är alldeles för litet för den verksamhet, som bedrivsm men förändringar är på gång.
Mikael Fors, vd för fastighetsbolaget, och kommunchefen Claes Jarlvi har haft i uppdrag
att ta fram ett förslag på nytt centralkök.
Ett förslag är på gång till politikerna. Det kommer att bli ett förslag, som innebär att det
placeras på Ripan, en fastighet som inköpts av fastighetsbolaget och där IGRAB tidigare
haft verksamhet. Björnekullaskolans kök kommer att till viss del vara kvar som "back up".
Vi fick också information om projektet "matglädje" som kommer att leda till ett förslag
till matpolicy och inhandling av produkter som möjliggör att även närproducenterna har
möjlighet att lämna anbud vid upphandlingar.
Centerpartiet har tidigare motionerat om en matpolicy och om ett förändrat upphandlingsätt.

Time out

Återhämtningen efter min höftledsoperation gick snabbt och bra men troligtvis
överskattade jag mina återvunna krafter. I söndags åkte jag akut till Ängelholms
sjukhus, där man konstaterade ett inflammerat knät, som gjorde att benet inte bar.
Denna veckan hoppar jag därför över vindkraftsmöten, budget diskussioner m.m.

Intressant om solenergi

I torsdags hade Örersundskraft inbjudit till ett seminarium om solenergin. Flera föreläsare informerade om
den potential som solenergin har. Tyskland har subventionerat solenergin betydligt mer än Sverige och
har därför en större andel av denna energi. Enligt föreläsarna borde Sverige subventiomera mer för att få
en snabbare utbyggnad
För min del hoppas jag att när kommunen nästa gång  bygger nya lokaler, skall vi se till att utnyttja solenergin som värmekälla. När det gäller villabebyggelsen, som kommer på Resedan
går det kanske att ta med i
detaljplanen om solenergi.

Kommunstyrelsens sammanträden numera långa och tråkiga

Under den tid jag har suttit i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har politikerna
från alla partier haft kommunens bästa för ögonen. Även om man inte alltid varit överens.
Denna anda råder fortfarande i arbetsutskottet medan det i kommunstyrelsen efter
valet 2010 finns de som mera är mer intresserade av se tillbaka än framåt , att leta efter
fel och efterlysa gamla handlingar. Skapar även diskussion kring frågor där det råder
politisk enighet.
Gårdagens ks-sammanträde tog fyra timmar. Under den tiden var det en talare, som
tog de två i anspråk.
Min förhoppning är att gruppledarna skall kunna bli överens om en bättre
ordning framöver.

RSS 2.0